Polityka Prywatności

Polityka prywatności


1. MICHAŁ WIŚNIEWSKI THESWITCH SP. J, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 108B, NIP: 852-267-26-59
2. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
3. Administratorem przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe, które są przetwarzane w następujących celach:
a) W celu rejestracji użytkowników na portalu https://www.theswitch.pl oraz dokonywaniu płatności online w związku z zamawianymi kursami.
b) Przesyłania wiadomości o charakterze marketingowym Administratora na adres e-mail użytkowników www.theswitch.pl.
5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
a) Adres e-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas:
1. Zapisania się do newslettera.
2. Podczas rejestracji.
b) Imię oraz nazwisko podane podczas rejestracji;

c) Numer telefonu;
d) Numer IP, o ile, w danej sytuacji stanowi dane osobowe.
6. W związku z celem wskazanym w ust. 4 a) niniejszej polityki jest przetwarzane imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer IP, o ile w danych warunkach stanowi dane osobowe. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. celem wykonania umowy.
7. W związku z celem wskazanym w ust. 4 b) niniejszej polityki jest przetwarzany wyłącznie adres e-mail. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z usprawiedliwionymi interesami Administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usprawiedliwionym interesem administratora jest marketing usług własnych.
8. Administrator będzie przechowywał dane w celu wskazanym w ust. 4 a) przez okres 3 lat od dnia zakończenia udostępniania użytkownikowi kursów online. Natomiast w celu wskazanym w ust. 4 b) do czasu, gdy użytkownik wyrazi sprzeciw względem przetwarzania powyższych danych.
9. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 a) jest dobrowolne, jednakże brak ich podania sprawi, iż Administrator nie będzie wstanie spełnić swojego świadczenia w postaci udostępnienia kursów online, a w szczególności poprzez brak weryfikacji płatności.
12. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 b) jest dobrowolony. Świadczona usługa przez Administratora nie jest uzależniona od wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych Administratora.
13. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które będą brały udział w prowadzeniu płatności online tj. Dotpay Sp. z o.o.ul. Wielicka 72,30-552 Kraków, jak i też PayPal Inc.

Newsletter


1. W serwisie prowadzony jest newsletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych artykułów oraz materiałów wideo. W tym celu należy podać swój adres email. Podanie adresu e-mail w celu wskazanym w ust. 4 b) jest dobrowolone. Podać adres e-mail w celach marketingowych można zarówno za pomocą newsletter, jak i też podczas składania zamówienia.
2. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę poprzez wyrażenie sprzeciwu na adres e-mail Administratora tj. michal(aatt)theswitch.pl.

Ciasteczka


Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje żadnych zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

Przewiń do góry